Osl age dating kel herpes dating

posted by | Leave a comment

Se sijaitsee Kaalin kylässä 20 kilometrin päässä Saarenmaan pääkaupungista Kuressaaresta.Kraatteri on syntynyt meteoriitin törmättyä maahan esihistoriallisella ajalla ja sen valleja on muinaisina aikoin vahvistettu kivimuurein.Näistä osista on jäänyt näkyviin 9 erikokoista kraatteria, joista suurin on Kaalin kraatteri.Yleisesti on hyväksytty, että meteoriitti putosi maahan noin 35 asteen kulmassa.

Kappaleiden lentoradat muodostivat viuhkan, jotka maahan osuessaan muodostivat 1 km² laajuisen laskeutumisalueen 19 km Kuresaaresta koilliseen.

Kraatterin luo on aivan koulun pihapiiriin rakennettu opastuskeskus, jossa Kaalin kraatteria ja muinaista asuinpaikkaa esitellään.

On hyvin mahdollista, että ilmakehään saapui yksinäinen meteoroidi, joka hajosi vasta ilmakehässä useaan osaan.

Tarkemmissa analyyseissa löydettiin myös pieniä määriä muita metalleja: kobolttia, germaniumia (293 μg/g), iridiumia (2,8 μg/g) ja galliumia (7,5 μg/g).

Alkuaine iridium on maan mineraaleissa niin harvinainen, että juuri sen avulla voidaan kappale tunnistaa meteoriitteihin kuuluvaksi.

Leave a Reply

Totally free adult sexhookups